3. - 6. června
2019

Paměť národa Zlínského kraje

Exteriérová výstava Post Bellum / Paměť národa – svědectví pamětníků k osudovým osmičkám.

Místo: Park Komenského u Zlínského klubu 204
Termín: 5. – 25. 6. 2018
Otevření výstavy: 5. 6. v 18 hod.

Putovní výstava Paměť národa Zlínského kraje připomíná pomocí příběhů místních osobností důsledky nástupu KSČ k moci v únoru 1948 a vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Uvedené události měly zásadní dopad na život mnohých obyvatel našeho regionu. V tomto roce si také připomínáme 100 let od vyhlášení samostatného Československa. Demokratického státu založeného na myšlenkách T. G. Masaryka. Jeho odkaz zůstal pro uvedené pamětníky významnou připomínkou základních hodnot, pro které mnohdy přinášeli oběti. Zároveň pak stojí v příkrém protikladu vůči komunisty prosazované ideologii, která po roce 1948 a také po roce 1968 ovládla naši společnost.

Vybrané osobnosti pocházejí z celého Zlínského kraje a zejména ze Zlína, Uherského Hradiště, Uherského Brodu, Rožnova pod Radhoštěm a Kroměříže, kde bude možné se s expozicí také seznámit.

Za podporu, bez níž by výstava nevznikla, děkujeme: Zlínskému kraji, statutárnímu městu Zlín, městu Uherské Hradiště, městu Uherský Brod, městu Rožnov pod Radhoštěm, městu Kroměříž a Zlínskému jaru.

 


Zlínské jaro 2018: Osudové osmičky

Sledujte nás