4.-7. června
2018

Normální je pomáhat

Zlínský klub 204 – přístavba, 5. – 30. 6. 2018

Prezentace činnosti nevládních neziskových organizací Zlínského kraje. Zviditelnění dobrovolnictví a občanské angažovanosti.

Blíží se 8. ročník Zlínského jara a s ním také 8. výstava Normální je pomáhat.
Letos jsme se rozhodli vybočit ze zajetých kolejí a udělat výstavu jinde a jinak, aby byla atraktivnější pro organizace a ještě více viditelná pro veřejnost. Výstavní systém ale zůstává zachován, tedy desky pro prezentaci organizací je možné opět recyklovat!

1. Měníme místo – výstava se uskuteční v prosklené přístavbě Zlínského klubu 204 (bývalá krajská knihovna). Výstava bude fakticky exteriérová, protože panely budou otočeny směrem ven… tedy přístupné kolemjdoucím z venku.

2. Měníme zahájení – výstavu chceme více propojit s programem Zlínského jara. Zahájení se uskuteční v podvečer v úterý 5. června v rámci programu, který jsme nazvali Moc bezmocných. S otevřením výstavy se uskuteční venkovní divadelní představení, diskuse a také se zahájí druhá výstava připravovaná s Post Bellum, umístěná poblíž a věnovaná osudovým osmičkám a pamětníkům. Mělo by se tak jednat o skutečnou oslavu občanské společnosti.

Účast můžete potvrdit (případně odmítnout) opět prostřednictvím formuláře: https://goo.gl/forms/pA3EtRgfp1FVlHCs1
(Stačí vyplnit ty informace, ve kterých máte již nyní jasno.)

Sledujte nás