3. - 6. června
2019

Normální je pomáhat

Prezentace činnosti neziskových organizací Zlínského kraje formou výstavních panelů.
Zviditelnění dobrovolnictví a občanské angažovanosti.

Místo: Zlínský klub 204 – přístavba
Termín: 5. – 30. 6. 2018
Otevření výstavy: 5. 6. v 18 hod.

Poskytli jsme organizacím jednotné formáty panelů. Každá z nich již připravila obsah a podobu panelu dle svého vkusu. Panely jsou za prosklením otočené směrem ven. Výstava je tak fakticky venkovní, navštívit ji můžete kdykoli.

Účastnící se organizace:

ADRA Zlín www.adrazlin.cz
Asociace nestátních neziskových organizací z.s. www.annozk.cz
Centrum pro rodinu Zlín z.s. www.cpr-zlin.cz
Domek -prevence, podpora, výchova, vzdělávání, terapie, spolek www.petp-zli-cz.webnode.cz 
Domov pro seniory Efata www.mss.casd.cz
Family Point Zlín a Senior Point Zlín www.seniorpointy.cz/pobocka/zlin
www.rodinavezline.cz
Charita Luhačovice www.luhacovice.charita.cz
Charita sv. Anežky Otrokovice http://www.otrokovice.charita.cz
Inspirace Zlín z. s. www.inspiracezlin.eu
Junák – český skaut, z. s. www.skaut.cz
Kamarád – Nenuda z.s. www.nenuda.eu
Klub podnikatelek ze Zlínska, z.s. www.klubPODNIKATELEKzlin.cz
Linka pro ženy a dívky www.poradnaprozeny.eu/
Maltézská pomoc, o.p.s. www.maltezskapomoc.cz
Na Pasece, z.s. www.napasece.net
NADĚJE www.nadeje.cz
Podané ruce – osobní asistence http://www.podaneruce.eu
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. www.chcislyset.cz
Robinsonky,o.s. www.robinsonky.webnode.cz
Sahadža joga z.s. www.meditace-zlin.snadno.eu
Samari, z.s. www.samari.cz
Za sklem o.s. zasklem.com
Sledujte nás